Добре дошли в ЕТ "Феникстур-Красимир Геренски"

Програма за подкрепа на малки и средни предприятия

Подкрепа за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по процедура BG16RFOP002-2.073